Rødding Æblefestival 2016

Rødding Æblefestival 2016

Første gang der blev mostet æbler på pladsen foran Spøttrup Kro var i 2008. En tradition blev skabt.

Selvforsyningstanken, bevidstheden om lokale fødevarer, begrebet ”undgå madspild” er siden kommet til at præge hverdagen – også for det moderne menneske.

I Rødding kombinerer vi disse gode intentioner med hygge, landsby-atmosfære og smagsoplevelser for hele familien. Såvel unge som gamle (og dem derimellem) fascineres år for år på magisk vis, når folks medbragte småsure nedfaldsæbler forvandles til dejlig frisk koldpresset most…

Æbler kan også bruges som kunst. Hvert år laves en æbletavle med et aktuelt motiv. I år er denne udfordring lagt i hænderne på Rødding Friskole.

Børneteltet, som i år bestyres af Vestsalling Skole og Dagtilbud (VSD Rødding), danner ramme, når der laves æbleaktiviteter og konkurrencer for de yngste. De lidt ældre har også mulighed for at konkurrere: Kreativitet og smag er i fokus, når kager (som selvfølgelig skal indeholde æbler) afleveres til bedømmelse.

I de forskellige salgsboder kan man købe kunsthåndværk, forskellige lokale fødevarer, diverse lækkerier samt æbletræer til privathaven. Og æbler selvfølgelig.

Hele dagen byder kroen på varierende retter, hvori æbler udgør en væsentlig del.

Årets æblefestival levner også plads til en længe ventet nyskabelse indenfor det tekniske område. For første gang køres det mobile pasteuriseringsanlæg i stilling, hvilket giver mulighed for, at mosten nu kan varmebehandles. Det sikrer at mosten kan langtidsopbevares, uden den nødvendigvis skal i fryseren. Fra pasteuriseringsanlægget fyldes mosten på ”Bag-in-box” emballage.

”Kom med dine (eller naboens) æbler, og få dem forvandlet til most” siger vi i Rødding. Hvorfor lade æblerne ligge i haven og rådne op, når de kan blive til dejlig most. Undersøgelser viser desværre, at der hvert år rådner æbler for 50 mio. kroner i danske haver.

Æblefestivalen fortsætter ugen igennem med en række spændende arrangementer, der fremgår af det vedhæftede program.

Fakta:

Rødding Æblefestival arrangeres af ”Æblefestival-gruppen”, under foreningen ”Rødding –Æblets By i Salling”. Under samme paraply findes også ”Pomet-gruppen”, ”Most-gruppen” og ”Beplantnings-gruppen”. Se mere om foreningen her: http://www.rodding-aebletsby.dk/431223948

Pomet-gruppen varetager driften af frugttræssamlingerne på Nørremarken 4A. Samlingerne indgår i det nordiske gen-samarbejde via samarbejde med Pometet i Tåstrup under Københavns Universitet. Samlingerne ligger tæt på Spøttrup Borg i nogle af de tidligere frugthaver, som blev oprettet da Herregården Spøttrup sidst i 1930´erne blev udstykket til statshusmandsbrug.

Se mere om samlingerne her: http://noddesamling.dk, http://spisekastanjer.dk og http://blommesamling.dk

Beplantningsgruppen varetager sognets øvrige ”offentlige” æblebeplantninger.

Rødding er en landsby i Vestsalling (Skive Kommune). Sognet har ca. 1600 indbyggere hvoraf ca. 1000 bor i selve byen. http://rodding.sallingsupport.dk 

Rødding blev i 2012 kåret som årets landsby i region Midtjylland (bl.a. på grund af ”Æbleprojektet”).

Rødding – Æblets by i Salling på Facebook: www.facebook.com/Aebletsby/

På bestyrelsens vegne

Jakob Fløe Nielsen                    Bo Toft Stampe

Formand                                     Næstformand

Tlf. 21745334                             Tlf. 20222844

 

Rødding Æblefestival 2016

Nyt fra Foreningen Rødding – æblets by i Salling

Nyt nyhedsbrev fra Foreningen Rødding – æblets by i Salling

Foreningen har p.t. 77 medlemmer, og håbet er at nå op på flere hundrede medlemmer. Vi arbejder ikke med begrebet husstandsmedlemsskab – derfor glæder det bestyrelsen ekstra meget, når vi ser, at flere/alle i familien er blevet medlemmer. Vil du være medlem, så send en mail til finn.d.andersen@skolekom.dk med navn(e), adresse og telefon/mobilnummer, så får du et kontonummer til indbetaling af kontingent for 2016: kr. 50,- pr. person.

Læs også mere om ekstraordinær generalforsamlig, en kort status på nogle af de områder foreningen beskæftiger sig med, samt lidt om æblefestivalen 2016.

Hent nyhedsbrevet her: Download nyhedsbrev PDF

 

Rødding Æblefestival 2016

Program for årets Æblefestival

Tiden for årets Æblefestival i Rødding nærmer sig med hastige skridt. Byen er begyndt at bugne med lækre æbler og det er nu ved at være tid til at moste dem der ikke skal spises, syltes, koges, tørres og hvad man man nu ellers kan finde på.

Festivalen starter den 15. oktober på parkeringspladsen ved Spøttrup kro med den traditionelle mostedag, som efterhånden er blevet noget af et tilløbsstykke med besøgende fra hele jylland. Der vil være et stort marked med lokale handlende og private, som præsenterer deres produkter, aktiviteter for børnene og mulighed for at købe kaffe, mv. hos Spøttrup Kro. Vi skal naturligvis også have afsløret årets æbletavle og have afgjort kagekonkurrence.

Æblefestivalen ligger igen i år i efterårsferien, så der er mulighed for at kombinere en tur til Rødding med en tur på f.eks. Spøttrup Borg, eller andre af de omkringliggende seværdigheder.

Lørdag d. 15/10

10:00 Åbningstale

10:15 Markedsboder åbner

12:00 Afsløring af årets æbletavle i år lavet af Friskolen

14:30 Kagekonkurrence – vinderen kåres (sidste frist for deltagelse kl. 14.)

19:00 Hyggelig fællesspisning på Kroen, hvor alle er velkommen (Billetter købes ved kroen)

Søndag d 16/10

Kl. 10.30 Æblegudstjeneste i Rødding kirke. Efter gudstjenesten frokost i sognehuset.

Tirsdag d. 18/10

Kl. 13-17 Besøg æblegrisene, Nørremarken 5 i Rødding: Grise Bingo, kreativ værksted, salg af planter, konkurrencer, vin fra Moldova, salg af kaffe og kage. (www.aeblegrisen.dk)

Kl. 14.00 Limfjords Camping i Ålbæk har bålhygge med æbletema (www.limfjords.dk)

Onsdag d. 19/10

Kl. 10-12 Krolfbanen er åben. ´Venneforeningen´ står for arrangementet.

Torsdag d 20/10

BESKÆREKURSUS og ÆBLESMAGNING – begge dele inklusiv forplejning på Spøttrup Kro: Kr. 340,- (kr. 300,- for medlemmer af foreningen Rødding – Æblets by i Salling). Eksklusiv drikkevarer til torsdagsmenu.
Kl. 13:00 – ca. 17:30 handler det om beskæring i teori og praksis. Ca. 15:00 – 15:30 Kaffe med 1/1 bolle. Dette kursus alene koster kr. 175,- (kr. 155,- for medlemmer). Husk udetøj og gerne beskære-saks. Vi skal ud på forskellige lokaliteter i nærområdet.
Kl. 17:30 – 19:30 Torsdagsmenu med æbler på Spøttrup Kro (inkluderet i den samlede pris for begge arrangementer).
Kl. 19:00 – ca. 21:00 Æblesmagning / foredrag om sortskendskab – derefter kaffe med æblekage. Pris for dette arrangement alene kr. 90,- (kr. 70,- for medlemmer).
Tilmelding og betaling for beskære-kursus til Bo Stampe (mobil/sms 20222844) senest mandag d. 17/10 – max. 12 deltagere til denne del.

Fredag d 21/10

Halloween på Spøttrup Borg (www.museumsalling.dk/borgen) kl. 14-16 Æblerarrangement i Dagli´Brugsen Rødding

Lørdag d 22/10

Kl. 10-16 Rødding loppemarked. Hent et oversigtskort i Brugsen eller kig på www.roddingby.dk kl. 10-16 Spøttrup Cirklen holder åbent i BizzArt (www.spottrupcirklen.dk) kl 13.30. Æbleløb ved Spøttrup Kulturhal 3, 6 og 9 km (www.rak.dk)

Borgmester åbner ny krolfbane i Rødding

lokale initiativtagere bag ny krolfbane, der skal få ældre ud i den friske luft

Tirsdag den 3. maj 2016 klokken 10.00 vil solen skinne over en skyfri forårshimmel ved Rødding Ældrecenter. Det håber i hvert tilfælde Else Durr, som er én af initiativtagerne til at anlægge en ny krolfbane omkring centerets græsareal. Hun glæder sig til, at der er en masse medborgere, der kan få glæde af, at ”krolfen er kommet til byen”.

Ida Rump, leder af Rødding Ældrecenter, har fra start være positiv over for de lokale borgers ide. Hun siger; ”at anlægge en krolfbane ved vores ældrecenter giver mere liv til stedet. Vores beboere kan nyde at se på spillet og nogle vil også få mulighed for at spille krolf selv. Jeg håber at mange friske ældre i vores lokalområde vil få lyst til at komme og benytte den nyanlagte krolfbane”.

Krolfbanen er finansieret af midler fra projekt ”Motion Plus – en vej til fællesskabet”, hvis fokus har været at klæde udvalgte idrætsforeninger på til bedre at modtage og rumme nye medlemmer over 65 år. ”Vi har et ønske om at byde alle seniorer 60+ ind i det fællesskab som idrætsforeningerne tilbyder. Det gav vi et billede af da vi holdte seniormesse med blandt andet foredrag med Peter Q. Geisling og derfor glæder det mig, at intensionerne nu er bragt til virkelighed, lokalt med denne krolfbane”, siger Thorbjørn Ovedal sekretariatsleder i Skive Idrætssamvirke.

Arrangementet starter klokken 10 med taler og borgmester Peder Chr. Kirkegaard vil klippe den røde snor over. Alle vil derefter få mulighed for at prøvespille den nye krolfbane og der vil være DAI krolfeksperter til stede på dagen og give vejledning.

Ydereligere kontakt til

Initiativtagere Else Durr på mail elseheden1@fiberpost.dk  eller mobil 2179 5618

Sekretariatschef Skive Idrætssamvirke Thorbjørn Ovedal på mobil 30327744

Senioridrætskonsulent i Dansk Arbejder Idrætsforbund på mobil 21750724

Fakta:

  • Initiativgruppen til den nye krolfbane i Rødding har bestået af Else Dürr, Erik Bentzen og Kristian Vestergaard
  • Det vil være en forening ved stedet, Vestsalling Krolf, som er en underafdeling af Vestsalling-UIF
  • Krolf er en blanding af kroket og golf og spilles på en ”stor græsplæne”. Der bruges krolfkøller og kugler, hullerne er som i golf.
  • Åbent hus arrangementet er en del af et samarbejde mellem Skive Kommune, Skive Idrætssamvirke og Dansk Arbejder Idrætsforbund
  • Initiativet er en del af Danmarks Idrætsforbunds vision 75-50-25, hvor flest mulige danskere skal være fysisk aktive – gerne i en idrætsforening.
  • DAI har organiseret omkring 140 krolf foreninger på landsplan med over 4000 seniormedlemmer.
  • ”Motion Plus – en vej til fællesskabet” er realiseret med støtte fra Skive Kommunes sundhedspulje, og med støtte fra Dansk Arbejder idrætsforbund og DIF Get2Coffee.
  • Projektet kredser omkring en kombination at idræt og mentalsundhed.
  • Projektets titel ”Motion Plus – en vej til fællesskabet” refererer til, at projektet er mere end blot et motionsprojekt. Det er også en vej ind i idrættens forpligtende fællesskab, hvor det at være sammen om motion og bedre sundhed er en afledt effekt af et socialt fællesskab, hvor samvær og socialisering danner den ramme som idræt og motion udøves indenfor.
Bliv medlem af foreningen “Rødding – æblets by i Salling”

Bliv medlem af foreningen “Rødding – æblets by i Salling”

Nu kan du blive medlem af foreningen “Rødding – æblets by i Salling” ved at indbetale kr. 50,- i kontingent for 2018 på foreningens kontonr. 9307-4180007976.

I forbindelse med indbetalingen skal du oplyse navn og postadresse. Vi vil også gerne du oplyser om mail-adresse og evt. telefonnummer.

Kontingentet er personligt – samme lave pris uanset alder og familieforhold ect.

Hvis din indbetaling er registreret inden d. 14. april, kan du afhente et gratis æbletræ (eller evt. et andet frugttræ) i frugttræs-samlingerne på Nørremarken 4A, 7860 Spøttrup.

Afhentning kan finde sted lørdag d. 16. april i tidsrummet kl. 9:00 – 11:00, hvor der i øvrigt er “åbent hus”. Mere herom senere.

Indmeldelse kan også finde sted ved dette arrangement. Det kan meget vel tænkes, at ovennævnte afhentningstidspunkt vil blive fulgt op af endnu et tidspunkt sidst i april…