Fredag den 10. november kl. 15-16 og kl. 16-17 hos Dagli’Brugsen Rødding

Deltagerne er de 5 lokale kandidater til kommunalvalget 21. november:

A, Henrik Godsk – B, Kaj Fjendbo Sørensen – V, Arne Bisgaard

V, Karsten Villadsen – Ø, Jacob Abildgaard

Rødding har i mange år arbejdet strategisk med lokal udvikling. Offentlig og privat service, erhvervsudvikling og
tilflytning. Hvordan vil Skive Kommune understøtte denne udvikling?

Vi vil spørge ind til emner som: dagpleje, børnehave, skole, ældrecenter, hjemmepleje, veje, cykelstier, busser,
byfornyelse, lokal erhvervsudvikling, kultur- og fritidsfaciliteter, udvikling af turisme omkr. Spøttrup Borg, branding af
Rødding o.l.

Program:

kl. 15.00 De 5 kandidater får hver 3 min. til at forklare, hvorfor vi skal stemme på dem.

Kl. 15.15 Rødding 2020 stiller spørgsmål til ovenstående emner.

Kl. 15.30 Tal med den eller de kandidater du gerne vil.

Kl. 16-17 afvikles en ny runde efter samme model.

Arrangør: Foreningen Rødding 2020 – Rødding Udviklingsråd i samarbejde med Dagli’Brugsen Rødding