Udviklingsstrategi

Rødding 2020 har i perioden 2013-2015 deltaget i et projekt under ledelse af Københavns Universitet og under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Projektet hedder “Fem viser vejen – fra småprojekter til strategisk udvikling”.

Første udgave af Udviklingsstrategi for Rødding er nu klar, og kan ses under nedenstående link:

Udviklingsstrategi for Rødding.