Rødding 2020

Den selvejende Institution Rødding 2020 er dannet for at have et udviklingsforum, hvor borgernes forskellige idéer kan opsamles og blive ”husket” til de evt. kan realiseres. Rødding 2020 er samtidig juridisk enhed i forhold til ansøgninger, projektmidler m.m.

Bestyrelsen koordinerer de forskellige projekter. Der dannes en arbejdsgruppe for hvert projekt. Arbejdsgruppen har en kontaktperson i bestyrelsen.

Rødding 2020 er stiftet 15. april 2004 – navnet var fra starten Rødding 2005.

Projekter i Rødding:

PR-folder om Rødding – fremstillet i 20.000 eks. – uddeles i sommerhusområdet, på turistkontorer, på div. messer m.m. – er gennemført

Hjemmesiden www.røddingby.dk – hjemmeside og bykalender for foreninger og erhverv – er gennemført

Bytorv med vandkunst – renovering af byens centrale torv for ca. 1,5 mio. – er gennemført

Flagallé – flag gennem hele Østergade og Borgergade – er gennemført

Storstenens Folkepark – byens udendørs samlingssted med aktiviteter og rekreation for alle aldre – igangsættes i etaper – totalprojekt ca. 1 mio. – mangler anlæg af stisystemer

Spøttrup Kulturhal – ombygning/udbygning af Spøttrup Hallen til et multikulturelt samlingssted – projekt til 15 mio. – er afsluttet april 2010

Vestsallingbanen – fra byen til hallen med asfalt, stenmel og lys – er gennemført

Stisystemer – aftaler med lodsejere om 52 kilometer trampestier rund i byen ug ud i det åbne land – fremstilling af foldere og infotavler – er gennemført

Byen ved fjorden – idéindsamling vedr. Røddings tre meget forskellige strandarealer ved Limfjorden: Nymølle, Knud og Vadum – er i opstartfasen

Byudvikling – nye byggegrunde: hvilke typer, hvor – byfornyelse/byforskønnelse – hvilke faciliteter mangler vi i Rødding – arbejdes der kontinuerligt med

Rødding, en attraktiv bosætningsby – fra 2010 til 2020 skal byen vokse med 100 indb. – her arbejdes med 6 målgrupper: børnefamilier, sommerhusejere, kunstnere, hollændere, tilbageflyttere, indpendlere

Flere små og store projekter er i støbeskeen. Vi vil konstant have nye projekter på vej – vi bliver aldrig ”færdige” med områdets udvikling.

”Rødding – Æblets by i Salling” er et andet kæmpe-projekt, som stadig udvikler sig.

“Oplevelsesklyngen Spøttrup” – en række oplevelsesmuligheder med Spøttrup Borg i centrum – er under udvikling

”Nymølle Strand som rekreativt støttepunkt” – projekt under udvikling

”Rødding ved Sallings Blå Lagune” – udnyttelse af den geotermiske varme under Rødding – projekt under udvikling