Den 10. februar indbyder Bestyrelsen for Rødding – Æblets by i Salling alle medlemmer til at være med til at præge foreningens fremtid. Der foregår på Rødding Skole (VSD Rødding), Skolevej 1, 7860 Spøttrup, lørdag d. 10. februar kl. 9 – 15.

Konsulenterne Henrik Willadsen og Berit Brunsgaard fra vores lokale konsulentfirma Pro-Vins vil i samarbejde med bestyrelsen lave et oplæg, som snart udsendes til foreningens medlemmer. Oplægget vil bl.a. indeholde drøftelse af mulighederne i et ”Væksthus Spøttrup” (midlertidig arbejdstitel), som tænkes etableret nær Spøttrup Borg.

Det er naturligvis gratis at deltage, og foreningen sørger for forplejningen.

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig senest d. 7. februar til Finn D. Andersen.