Tidspunkt: Mandag den 14. september 2015 kl. 19.00

Sted: Spøttrup Kro, Østergade 6, 7860 Spøttrup

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Status på frugtprojekterne i Rødding, herunder økonomi

4. Orientering om proces for reorganisering af foreningen ”Rødding – Æblets by i Salling”

5. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer herunder afklaring af, om der skal vælges kasserer

6. Valg til bestyrelsen

a. Formand

b. Næstformand

c. Evt. kasserer

d. Evt. yderligere bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af revisorer

8. Fastsættelse af kontingent

9. Behandling af indkomne forslag

10. Evt.

Yderligere information findes på:

www.skive.dk/roedding