Foreningen

Foreningen Rødding – æblets by i Salling

Bestyrelsen:
Jakob Fløe Nielsen, formand (jfn@km.dk)
Bo Toft Stampe, næstformand (bo@stampemetal.dk)
Finn D Andersen, kasserer
Flemming Jensen, repræsenterer pomet gruppen (flemjen@privat.dk)
Niels Futtrup, repræsenterer mostegruppen (kennelfuttrup@gmail.com)
Gert Larsen, repræsenterer beplantningsgruppen (gl@lindberg-larsen-salg.dk)

Foreningen Rødding – æblets by i Salling
Kornvænget 11C, Rødding, 7860 Spøttrup
Tlf. 22203707, mail: finn.d.andersen@skolekom.dk
CVR-nr.: 37149691, Konto: 9070-2600181397

Medlemsskab er personligt og koster for 2018 kr. 50,-.
Send en mail til foreningen med oplysning om navn, adresse og mobil.
Indbetal kr. 50,- på ovenstående bankkonto