Debataften om fællesskab og lokal handlekraft i Rødding

BizzArt, tirsdag 5. maj kl. 19

I Rødding er der mange gode sociale og erhversmæssige fællesskaber, samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Disse fællesskaber bidrager til høj trivsel og gør Rødding til et attraktivt sted at bo.

Spørgsmålene i debatten bliver:
Hvad er essentielt i disse fællesskaber og hvordan bidrager de til Røddings udvikling?
Hvordan opretholder og fornyer vi fællesskaberne?
Kan handlekraften i fællesskaberne også bruges til en omstilling med fokus på mere bæredygtig energi?

Teresa Rocatis Nielsen fra EnergiByen Skive kommer og fortæller om deres vision og arbejde.

Bjarne Gantzel Pedersen vil vise gode eksempler på bæredygtige energiløsninger til privat brug.
Han er tidligere formand for Omstilling Danmark og kandidatstuderende på Bæredygtig Byudvikling ved Aalborg Universitet.

Vi håber at aftenen vil give ideer som vi kan arbejde videre med.

Vel mødt!

Gerne tilmelding til Bjarne på 40 96 89 79 eller bjarne.gantzel@gmail.com​​