Nymølle Teglværks Havn

Der er store planer for området ved Nymølle strand.

Projektgruppen er nu klar med “Masterplanen” – link til Masterplanen her.

Projektbeskrivelse:
Projektet tager udgangspunkt i historien om Nymølle Teglværk med tilhørende afskibningshavn.
Formålet er at skabe et havnemiljø kombineret med et oplevelsescenter ved Limfjorden der hvor Nymølle Teglværk lå.

Projektet har flere elementer i sig.
•Havn, der skal etableres havn, hvor der skal skabes et ”fiskemiljø” med tilhørende fiskerhuse
•Havnen skal være endnu en understøtning af områdets udvikling som et ”et godt sted at bo” hvor der skabes muligheder for at komme tæt og bruge på de store naturværdier der er i området.
Dermed underbygges den positive befolkningsudvikling i området og området bevarer og udbygger evnen til at være selvhjulpet.
•Historien om Jens Væver har sine rødder fra stedet, Jens Væver som var fra Krejbjerg udviklede snorrevodet og testede det med udgangspunkt fra Nymølle.
Princippet om snorrevodet skal vises og der skal skabes mulighed for at prøve det live såvel som et læringsprojekt som en turistattraktion.
Endvidere kan der henvises til muset i Krejbjerg.
•Projektet er unikt, idet 2 landbysamfund i fællesskab bakker op om projektet
•I projektet indgår tillige planer om at genetablere færgeoverfarten mellem Nymølle og Sillerslev på Mors og derved er 3 landsbysamfund fra 2 regioner involveret i det samlede projekt.
•Der skal etableres en centerbygning ved skorstenen fra det gamle teglværk som er bevaret som sømærke på området.
Centerbygningen skal henvendes sig bredt til turister, skoletjeneste samt et sted hvor der arbejdes med praktiske gøremål der relatere til fjorden samt historien om teglværket.
•Ved Nymølle Å – hvor der omkring år 1900 lå en vindmølle som blev anvendt til et afvandingsprojekt tænkes etableret en form for alternativ energikilde som skal forsyne området med elektricitet.

Se mere på www.nymollehavn.dk