Fastelavnsgudtjeneste

Fastelavnsgudtjeneste

Børnefamilieudvalget holder sammen med Lokalrådet og sognepræst Jakob Fløe Nielsen Fastelavnsgudstjeneste søndag d. 11 februar kl 14.00 i Rødding Kirke og efterfølgende tøndeslagning i Sognehuset, Nymøllevej 9. Hvis vejret tillader, slår vi katten af tønden i det fri.
Entre 25 kr.
Alle er velkomne. Meget gerne udklædte.
Efter tøndeslagning serveres kaffe/the og kage som Lokalrådet er værter for.

Vær med til at præge fremtiden

Vær med til at præge fremtiden

Den 10. februar indbyder Bestyrelsen for Rødding – Æblets by i Salling alle medlemmer til at være med til at præge foreningens fremtid. Der foregår på Rødding Skole (VSD Rødding), Skolevej 1, 7860 Spøttrup, lørdag d. 10. februar kl. 9 – 15.

Konsulenterne Henrik Willadsen og Berit Brunsgaard fra vores lokale konsulentfirma Pro-Vins vil i samarbejde med bestyrelsen lave et oplæg, som snart udsendes til foreningens medlemmer. Oplægget vil bl.a. indeholde drøftelse af mulighederne i et ”Væksthus Spøttrup” (midlertidig arbejdstitel), som tænkes etableret nær Spøttrup Borg.

Det er naturligvis gratis at deltage, og foreningen sørger for forplejningen.

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig senest d. 7. februar til Finn D. Andersen.

Kunst i det fri og åbning af æblesti

Kunst i det fri og åbning af æblesti

Onsdag den 10. maj indvies Birte og Bent Jensens æblesti ved Lille Hesthave, Kærgårdsvej 78.

Birte og Bent Jensen har anlagt en godt 5 km lang sti rundt om deres jord og langs stien er der plantet ca 325 æbletræer. Der er offentlig adgang til stien og onsdag den 10. maj kl 19 indbydes alle til at være med til at åbne stien. Udover æbletræene langs stien, som vi håber vil stå i blomst 10. maj, er der også kunst anbragt langs stien. 7 kunstnere tilknyttet SPØTTRUP-CIRKLEN har stillet kunstværker til rådighed, som udstilles i det fri langs stien, der er både maleri, skulptur og mellemformer mellem disse kunstarter udstillet langs stien. Udstillingen har fået navnet: LAND-ART.

Som sagt er alle velkomne til at være med til åbningen af stien og en guidet vandring langs den sammen med Birte og Bent Jensen. Flere af de udstillende kunstnere vil også være til stede. Efter vandringen er der mulighed for at nyde sin medbragte kaffe  og brød på Lille Hesthave – udendørs eller indendørs afhængig af vejret.

Tag solidt fodtøj på, – det er en natursti, vi skal vandre på!

Foreningen Æblets By.

Værker af Karin Wilsøe Kajberg og Tabita Henriksen, der udstiller langs Æblestien

Borgermøde i Forsamlingshuset

Borgermøde i Forsamlingshuset

Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.00-21.30

19.00 – 20.00 VM i Middelalderkamp 25.-28. maj på borgen Bispens Marked 24.-29. juli på borgen Hvordan bliver jeg frivillig hjælper?
Hvordan kan jeg som sælger/producent/virksomhed
koble mig på arrangementet?

20.00 – 20.30   Kaffepause

20.30 – 21.30   Nyt fra: Foreningen Rødding – æblets by
Fonden Spøttrup Studegård
Rødding 2020
Rødding Borgerforening
Andre ….

Der serveres kaffe/te og kage  –  og det er gratis!!!

Foreningen Rødding 2020 – Rødding Udviklingsråd

Rødding Æblefestival 2016

Rødding Æblefestival 2016

Første gang der blev mostet æbler på pladsen foran Spøttrup Kro var i 2008. En tradition blev skabt.

Selvforsyningstanken, bevidstheden om lokale fødevarer, begrebet ”undgå madspild” er siden kommet til at præge hverdagen – også for det moderne menneske.

I Rødding kombinerer vi disse gode intentioner med hygge, landsby-atmosfære og smagsoplevelser for hele familien. Såvel unge som gamle (og dem derimellem) fascineres år for år på magisk vis, når folks medbragte småsure nedfaldsæbler forvandles til dejlig frisk koldpresset most…

Æbler kan også bruges som kunst. Hvert år laves en æbletavle med et aktuelt motiv. I år er denne udfordring lagt i hænderne på Rødding Friskole.

Børneteltet, som i år bestyres af Vestsalling Skole og Dagtilbud (VSD Rødding), danner ramme, når der laves æbleaktiviteter og konkurrencer for de yngste. De lidt ældre har også mulighed for at konkurrere: Kreativitet og smag er i fokus, når kager (som selvfølgelig skal indeholde æbler) afleveres til bedømmelse.

I de forskellige salgsboder kan man købe kunsthåndværk, forskellige lokale fødevarer, diverse lækkerier samt æbletræer til privathaven. Og æbler selvfølgelig.

Hele dagen byder kroen på varierende retter, hvori æbler udgør en væsentlig del.

Årets æblefestival levner også plads til en længe ventet nyskabelse indenfor det tekniske område. For første gang køres det mobile pasteuriseringsanlæg i stilling, hvilket giver mulighed for, at mosten nu kan varmebehandles. Det sikrer at mosten kan langtidsopbevares, uden den nødvendigvis skal i fryseren. Fra pasteuriseringsanlægget fyldes mosten på ”Bag-in-box” emballage.

”Kom med dine (eller naboens) æbler, og få dem forvandlet til most” siger vi i Rødding. Hvorfor lade æblerne ligge i haven og rådne op, når de kan blive til dejlig most. Undersøgelser viser desværre, at der hvert år rådner æbler for 50 mio. kroner i danske haver.

Æblefestivalen fortsætter ugen igennem med en række spændende arrangementer, der fremgår af det vedhæftede program.

Fakta:

Rødding Æblefestival arrangeres af ”Æblefestival-gruppen”, under foreningen ”Rødding –Æblets By i Salling”. Under samme paraply findes også ”Pomet-gruppen”, ”Most-gruppen” og ”Beplantnings-gruppen”. Se mere om foreningen her: http://www.rodding-aebletsby.dk/431223948

Pomet-gruppen varetager driften af frugttræssamlingerne på Nørremarken 4A. Samlingerne indgår i det nordiske gen-samarbejde via samarbejde med Pometet i Tåstrup under Københavns Universitet. Samlingerne ligger tæt på Spøttrup Borg i nogle af de tidligere frugthaver, som blev oprettet da Herregården Spøttrup sidst i 1930´erne blev udstykket til statshusmandsbrug.

Se mere om samlingerne her: http://noddesamling.dk, http://spisekastanjer.dk og http://blommesamling.dk

Beplantningsgruppen varetager sognets øvrige ”offentlige” æblebeplantninger.

Rødding er en landsby i Vestsalling (Skive Kommune). Sognet har ca. 1600 indbyggere hvoraf ca. 1000 bor i selve byen. http://rodding.sallingsupport.dk 

Rødding blev i 2012 kåret som årets landsby i region Midtjylland (bl.a. på grund af ”Æbleprojektet”).

Rødding – Æblets by i Salling på Facebook: www.facebook.com/Aebletsby/

På bestyrelsens vegne

Jakob Fløe Nielsen                    Bo Toft Stampe

Formand                                     Næstformand

Tlf. 21745334                             Tlf. 20222844